Martingale systemet

Martingale systemet utvecklades i Frankrike på 1700-talet, och används huvudsakligen för satsningar som betalar 1:1, till exempel svart eller röd på roulettbordet.
Martingale systemet innebär att du dubblar din insats efter varje förlust och går tillbaka till ursprungsinsatsen varje gång du vinner.
Exempel:
1.) Du satsar 100 kronor på rött.
2.) Du förlorar och satsar därför 200 kronor på rött.
3.) Du förlorar och satsar därför 400 kronor på rött.
4.) Du vinner och går därför tillbaka till grundinsatsen 100 kronor.

Martingale systemet bygger på föreställningen om att det inte kan bli svart hur många gånger som helst i följd, har det blivit svart många gånger i rad måste det blir rött snart och då går du plus. I verkligheten är det dock inte alls omöjligt att få svart så många gånger i rad att du hinner komma upp till roulettebordets maxinsats och därför måste sluta dubbla din insats. Att det till exempel har blivit svart fem gånger i rad ökar inte sannolikheten för att det ska bli rött nästa gång – sannolikheten förblir den samma för varje ny snurr på hjulet.
Martingale systemet är en mycket aggressiv satsningsstrategi och den som provar på metoden riskerar att på mycket kort tid bli av med sin bankrulle.