Fibonacci systemet

Fibonacci är en nummerserie som har fått sitt namn efter en italiensk matematiker som bodde i Pisa under slutet av 1100-talet och början av 1200-talet. Nummerserien härstammar från fjärran östern (den är hindu-arabisk) och det var Leonardo som introducerade den i Europa. På den här tiden fanns det inga roulettehjul och det skulle komma att dröja över 500 år innan nummerserien började användas av roulettespelare.

Fibonacci systemet för roulette bygger på att du använder dig av följande nummerserie: 1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – 89 – 233 – 275. Varje gång du förlorar justerar du din insats i enlighet med nästa nummer i serien. När du vinner går du tillbaka två steg i serien. Grundtanken är alltså den samma som för Martingale systemet, att höja sin insats för att kompensera för en förlust.

En av de (felaktiga) grundtankarna i Fibonacci systemet är att sannolikheten för att förlora ökar efter en vinst. Det är därför man minskar sin insats efter en vinst.

Innan du börjar spela måste du bestämma vilken din grundenhet ska vara. Om du till exempel väljer $5 som grundenhet börjar du med att satsa $5. När du hunnit fram till nummer 34 i nummerserien ska du satsa 34 x $5 = $170. När du har nått nummer 233 ska du satsa 233 x $5 = $1 165.

Som du ser kan man lätt komma upp i väldigt höga satsningar när man använder sig av Fibonacci systemet, och man riskerar att nå upp till bordsmaximum eller få slut på pengar långt innan man har gått plus.