D’Alembert systemet

D’Alembert systemet utvecklades av Jean le Rond d’Alembert under 1700-talet. D’Alembert var en fransk fyskiker, matematiker och filosof. Systemet används för satsningar som betalar 1:1 (till exempel svart eller rött) och bygger på att man ska öka sin satsning med en enhet när man förlorar och minska den med en enhet när man vinner. Den felaktiga grundtanken är att sannolikheten för att du ska vinna ökar när du förlorar, samt att sannolikheten för att förlora ökar när du vinner. D’Alembert systemet är även känt som pyramidsystemet och under det franska namnet montant et demontant (som grovt kan översättas med ”uppåt och nedåt”).

Om du vill använda D’Alembert systemet börjar du med att bestämma dig för hur stor din enhet ska vara. Oftast väljer man bordets minimisatsning. Låt oss ponera att du har valt $10 som enhet. Du börjar då med att satsa $10. Om du förlorar satsar du $20. Om du förlorar igen lägger du till ytterligare en enhet och satsar $30. Om du förlorar igen ökar du till $40. Om du vinner minskar du ned till $30. Och så vidare.

D’Alembert systemet påminner alltså mycket om Martingale systemet, men insatserna växer inte lika hastigt eftersom du istället för att dubbla bara ökar med en enhet.